Compensa Voyage ubezpieczenie podróży

Compensa Voyage

Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Ubezpieczenie turystyczne w 5 minut!

kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwy zakup ubezpieczenia.

zakres

Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą przy podróżach po Europie i po Świecie.

Zakres ochrony (w zależności od wariantu) obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą m.in. na uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewniające wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu

warianty ubezpieczenia

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
wariant A B C
Koszty leczenia60 000 euro80 000 euro100 000 euro
pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne lub ambulatoryjne
honoraria i wizyty lekarskie
zakup lekarstw, środków opatrunkowych, ortopedycznych przepisanych przez lekarza
naprawa protezdo 200 eurodo 200 eurodo 200 euro
leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadkudo 250 eurodo 250 eurodo 250 euro
komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach
Assistance60 000 euro80 000 euro100 000 euro
Klauzula nr 1 - Następstwa nieszczęśliwych wypadkówbrak w zakresie10 000 zł20 000 zł
Klauzula nr 2 - OC w życiu prywatnym (oraz zwrot kosztów ochrony prawnej)100 000 zł200 000 zł250 000 zł
Klauzula nr 3 - Bagaż1 000 zł2 000 zł5 000 zł
Klauzula nr 4 - Skipass opcjaopcjaopcja
Klauzula nr 5 - Bezpieczne wypożyczenie opcjaopcjaopcja
Klauzula nr 6 - Zwrot kosztów leczenia na terenie RP po nieszczęśliwym wypadku opcjaopcjaopcja
Klauzula nr 7 - Akty terroru i wojny opcjaopcjaopcja
Klauzula nr 8 - Ubezpieczenie dla obcokrajowca na terenie RPopcjaopcjaopcja
Klauzula nr 9 - Ubezpieczenie mieszkania lub domuopcjaopcjaopcja

Zakres ubezpieczenia assistance

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
 • informacje przed podróżą
 • przekazanie informacji osobie bliskiej
 • pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów
 • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania
 • transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania i transport powrotny do miejsca zakwaterowania
 • transport do innego szpitala
 • transport ubezpieczonego do RP
 • transport zwłok do miejsca pochówku (oraz zakup trumny lub urny do 1000 euro)
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 48 h
 • pomoc w przypadku opóźnień lotu
 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego, gdy jest hospitalizowany
 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży (w przypadku gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł)
 • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa do wysokości Sumy Ubezpieczenia, wskazanej na Assistance
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • kontynuacja zaplanowanej podróży
 • kierowca zastępczy
 • pomoc tłumacza
 • wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego

zalety

 • podwójna suma ubezpieczenia (oddzielna na Koszty leczenia i oddzielna na Assistance)
 • choroby przewlekłe w zakresie ubezpieczenia
 • spożycie alkoholu w zakresie ubezpieczenia
 • koszty poszukiwania i ratownictwa do sumy ubezpieczenia ASS
 • ubezpieczenie turystyczne zabezpieczające zarówno podróż służbową jak i wakacje z bliskimi
 • możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą
 • liczne świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • optymalne ubezpieczenie na narty i inne aktywności turystyczne
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!