Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ono pokrycie lub zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ono pokrycie lub zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen.

Oferta dedykowana jest cudzoziemcom, którzy planują pobyt na terytorium Polski przez okres:

 • maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę,
 • od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie

ubezpieczenie

przewiń tabelę aby zobaczyć wszystkie warianty
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (UKL) Suma ubezpieczenia / limity
Suma ubezpieczenia (UKL) € 60 000
repatriacja i transport rzeczywiste koszty w ramach sumy ubezpieczenia UKL
pomoc lekarza stomatologa € 200
kup online
Chcę kupić ONLINE!
Wystarczy jedno kliknięcie a przeniesiemy Cię na stronę, na której będzie możliwe przystąpienie do wybranego programu.

zakres

Ubezpieczenie obejmuje następujące rodzaje podróży:

 • podróż lub pobyt w celach edukacyjnych,
 • podróż turystyczna o charakterze wypoczynkowym lub związanym z amatorskim uprawianiem sportów,
 • podróż w celach zarobkowych.

Ubezpieczenie pokrywa koszty:

 • badań niezbędnych do postawienia diagnozy,
 • udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu,
 • przepisanych leków,
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów,
 • transportu do placówki medycznej,
 • transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
 • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
 • transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
 • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.
ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!