Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia chroniącego przed skutkami nieszczęśliwego wypadku, rekompensującego wydatki poniesione na leczenie.

AXA JUNIOR

Ze składką miesięczną od 38 zł za wszystkie dzieci w rodzinie

Wypłata świadczenia i organizacja procesu leczenia dziecka.

NNW szkolne do 26 r.ż.

Ze składką miesięczną od 6 zł.

6 wariantów ubezpieczenia z wysokimi sumami sięgającymi 750 000 zł.

Świadczenia związane z wypadkami i chorobami.

NNW Standard

Ze składką miesięczną od 22 zł.

Ochrona z kosztami leczenia i rehabilitacją.

Sumy ubezpieczenia do 525 000 zł.

NNW dla sportowców zawodowych

Ze składką miesięczną od 96 zł.

Ochrona z kosztami leczenia i szpitalem.

Sumy ubezpieczenia do 75 000 zł.

ProPlus | masz pytanie?

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz czego potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi!